Baca téks ieu di handap kalawan gemet !Upacara adat nu pangramena teh nyaeta upacara sérén taun. Remen dipidangkeun dina televisi. Sok didatangan ku turis lokal ogé mancanegara. Kasenian nu dipidangkeun diantarana seni ngagotong paré, ngagondang. Teu saeutik nu dagang cinderamata seperti anyaman boboko, dudukuy, jeung hihid has Ciptagelar.(Dicutat dina teks Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar) Ciri upacara sérén tahunnya éta aya?

Baca téks ieu di handap kalawan gemet !Upacara adat nu pangramena teh nyaeta upacara sérén taun. Remen dipidangkeun dina televisi. Sok didatangan ku turis lokal ogé mancanegara. Kasenian nu dipidangkeun diantarana seni ngagotong paré, ngagondang. Teu saeutik nu dagang cinderamata seperti anyaman boboko, dudukuy, jeung hihid has Ciptagelar.(Dicutat dina teks Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar) Ciri upacara sérén tahunnya éta aya?

  1. Turis lokal jeung mancanagara
  2. pinton seni jeung daragang cinderamata
  3. pinton seni tapi teu aya nu daragang cinderamata
  4. dina acara televisi
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. pinton seni jeung daragang cinderamata.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca téks ieu di handap kalawan gemet !upacara adat nu pangramena teh nyaeta upacara sérén taun. remen dipidangkeun dina televisi. sok didatangan ku turis lokal ogé mancanegara. kasenian nu dipidangkeun diantarana seni ngagotong paré, ngagondang. teu saeutik nu dagang cinderamata seperti anyaman boboko, dudukuy, jeung hihid has ciptagelar.(dicutat dina teks kampung gede kasepuhan ciptagelar) ciri upacara sérén tahunnya éta aya pinton seni jeung daragang cinderamata.

web temakuis

Baca Juga  Lapangan/ tempat yang digunakan untuk lari dinamakan?

Leave a Reply

Your email address will not be published.