Dibidang ekonomi, masyarakat arab pra islam telah memiliki mata pencaharian yang tetap. Diantara mereka mereka ada yang bertani, berternak, dan berdagang. Bahkan suku quraisy merupakan penduduk mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di jazirah arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang orang yaman yang pindah ke mekkah, namun ada perekonomian masyarakat arab yang bertentangan dengan ajaran islam yaitu?

Dibidang ekonomi, masyarakat arab pra islam telah memiliki mata pencaharian yang tetap. Diantara mereka mereka ada yang bertani, berternak, dan berdagang. Bahkan suku quraisy merupakan penduduk mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di jazirah arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang orang yaman yang pindah ke mekkah, namun ada perekonomian masyarakat arab yang bertentangan dengan ajaran islam yaitu?

  1. Riba
  2. Qirodh
  3. Ji’alah
  4. Rohnun
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Riba.

Dilansir dari Ensiklopedia, dibidang ekonomi, masyarakat arab pra islam telah memiliki mata pencaharian yang tetap. diantara mereka mereka ada yang bertani, berternak, dan berdagang. bahkan suku quraisy merupakan penduduk mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di jazirah arab. mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang orang yaman yang pindah ke mekkah, namun ada perekonomian masyarakat arab yang bertentangan dengan ajaran islam yaitu riba.

web temakuis

Baca Juga  Ibu Okta ingin menilai kemampuan siswa dalam mengorganisir ide-ide dari pada hanya mengulang fakta-fakta. Kata kerja operasional yang harus digunakan dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan ini adalah?

Leave a Reply

Your email address will not be published.