Perhatikan data-data peninggalan sejarah budaya berikut :1. candi Prambanan 4.Arca 2. masjid 5. Candi prambanan 3. Kitab 6. Kaligrafi Yang merupakan warisan peninggalan sejarah budaya Islam adalah?

Perhatikan data-data peninggalan sejarah budaya berikut :1. candi Prambanan 4.Arca 2. masjid 5. Candi prambanan 3. Kitab 6. Kaligrafi Yang merupakan warisan peninggalan sejarah budaya Islam adalah?

  1. masjid, candi, arca
  2. kaligrafi, candi prambanan, kitab
  3. kitab,masjid, kaligrafi
  4. candi prambanan, kitab, Arca
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. candi prambanan, kitab, Arca.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikan data-data peninggalan sejarah budaya berikut :1. candi prambanan 4.arca 2. masjid 5. candi prambanan 3. kitab 6. kaligrafi yang merupakan warisan peninggalan sejarah budaya islam adalah candi prambanan, kitab, arca.

web temakuis

Baca Juga  Dewi Limaran tansah nulak amarga durung pengen omah-omah. Ukara kasebut yen katitik saka polane kalebu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.